Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Stine Störsrud

Med dr, leg. dietist, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev