Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Sten Andréasson

Professor, Oftalmologi/Skånes Universitetssjukhus/Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev