Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Stellan Mörner

Docent, överläkare, Centrum för Kardiovaskulär Genetik/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev