Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Stefan Lundeberg

Med dr, överläkare, Smärtbehandlingsenheten/Astrids Lindgrens barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev