Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Stefan Lindgren

Professor, Sektionen för gastroenterologi/Skånes universitetssjukhus, Malmö


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev