Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Stefan Hansson

Professor, överläkare, Obstetrik och Gynekologi/Lunds Universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev