Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Stefan Berg

Med dr, överläkare, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev