Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Staffan Wahlin

Docent, överläkare, PO Övre Buk C177/ /Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev