Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

specialistläkare psykiatri Mikael Ludvigsson

Med dr, specialistläkare geriatrik,, Psykiatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev