Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Sofia Rydhög

Leg Fysioterapeut och sexolog, Hälsomedicinskt center i Lomma/Barnmorskegruppen Öresund, Malmö/


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev