Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Simon Ekman

Docent, överläkare, Onkologiska kliniken/Karolinska sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev