Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Shahab Nozohoor

Docent, överläkare i thoraxkirurgi, Kliniken för Thoraxkirurgi/SUS Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev