Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Sara Ek

ST-läkare, Avdelningen för Klinisk kemi och transfusionsmedicin/Länssjukhuset Kalmar


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev