Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Sara Cajander

Universitetslektor, överläkare, Institutionen för medicinska vetenskaper/Universitetssjukhuset Örebro


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev