Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Rupesh Rajani

Med dr, överläkare, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev