Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Romana Stehlik

Överläkare, Smärtcentrum/Akademiska Sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev