Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Robert Eggertsen

Professor, distriktsläkare, Närhälsan Mölnlycke VC/


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev