Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Rafael Kawati

Med dr, överläkare, Centralintensiven/Akademiska Sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev