Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Pia Collberg

Mödrahälsovårdsöverläkare, Föräldra-barnhälsan/Region Jämtland Härjedalen


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev