Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Peter Stålberg

Professor, överläkare, Endokrinkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev