Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Peter M Nilsson

Professor / överläkare, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev