Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Peter J Svensson

Professor, överläkare, Koagulationscentrum/SUS, Malmö


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev