Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Peter Eriksson

Docent, överläkare, GUCH-centrum, Medicinkliniken/SU/Östra sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev