Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Peter Eisenlauer

Specialistläkare, /Tema Barn, medicinsk enhet Neonatologi / Karolinska Universitetssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev