Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Peter Åhnblad

Överläkare, Danvik ÖNH/


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev