Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Per Westermark

Professor, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala Universitet/Uppsala


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev