Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Per Stål

Docent, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev