Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Per Sandström

Professor, överläkare, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev