Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Per Häggström

Överläkare, Barnkliniken/Östersunds sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev