Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Per Arnell

Överläkare, Verksamhetschef, Överläkare Ambulanshelikoptern/Sjukhusen i Väster, Västra Götalandsregionen


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev