Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Per Arnell

Överläkare, Tryckkammaren / Verksamhetschef, Överläkare Ambulanshelikoptern Västra Götalandsregionen /Sahlgrenska Universitetssjukhuset område Östra


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev