Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Pär Lindström

Barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev