Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Pär Gerwins

Professor, överläkare, Interventionsradiologiska enheten/Akademiska Sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev