Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ove K. Andersson

Professor emeritus, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev