Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Olle Hägg

Med dr, överläkare, Spine Center/Göteborg

Prenumerera på våra nyhetsbrev