Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Olga Tagkalou

ST-läkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin/Länssjukhuset i Kalmar


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev