Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Nikolaos Melas

Specialistläkare, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev