Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Nael Shaat

Med dr, biträdande överläkare, Endokrinologiska kliniken /Skånes Universitetssjukhus Malmö


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev