Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mussie Msghina

Docent, överläkare, Institutionen för medicinska vetenskaper, Institutionen för klinisk neurovetenskap/Örebro Universitet, Karolinska Institutet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev