Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Morgan Lundgren

ST-läkare, Akademiska laboratoriet, Klinisk kemi och farmakologi/Akademiska sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev