Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mikael Dellborg

Professor, överläkare, GUCH-centrum, Medicinkliniken /SU/Östra Sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev