Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mia von Euler

Professor, överläkare, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev