Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mette Hambraeus

Specialistläkare, Barn och Ungdomskirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev