Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mattias Lorentzon

Professor, universitetssjukhusöverläkare, Enheten för Geriatrik/SU/Mölndals sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev