Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mattias Linde

Professor, Neurologi, Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk/Norge, styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet/


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev