Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mattias Linde

Professor, Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk/Norge


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev