Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mats Palmér

Docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev