Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mats Hammar

Professor emeritus, överläkare, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Linköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev