Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mats Enlund

Docent, överläkare, Op.klin./Centrum för klinisk forskning/Centrallasarettet i Västerås


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev