Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mats Engström

Docent, överläkare, /Institutionen för kirurgiska vetenskaper, enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Uppsala universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev