Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Martin Wennerström

Med dr, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev