Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Martin Vink

ST-läkare, Laboratoriemedicinska Kliniken, Enheten för Klinisk Kemi/Universitetssjukhuset i Örebro


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev